Labdien! 

Aicinām Jūs piedalīties Ventspils pilsētas attīstības programmas izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem par pilsētas attīstības virzieniem un sadarbību ar Ventspils novadu!

Aptaujas mērķis ir noskaidrot un salīdzināt Ventspils pilsētas un Ventspils novada iedzīvotāju viedokli par pilsētas attīstības prioritātēm un uzdevumiem. Tā kā administratīvi teritoriālā reforma paredz, ka Ventspils pilsētas pašvaldībai attīstības plānošanā no 2021. gada būs jāsadarbojas ar Ventspils novada pašvaldību, aptaujas mērķis ir arī noskaidrot abu pašvaldību iedzīvotāju viedokli par sadarbības veidošanu.

Visiem aptaujas dalībniekiem ir iespēja piedalīties izlozē un laimēt ielūgumus uz Ventspils atpūtas objektiem, aptaujas noslēgumā iesniedzot savu e-pasta adresi.

Paldies par izrādīto interesi. Aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Visas jūsu atbildes, tāpat kā citu aptaujas dalībnieku atbildes, tiks izmantotas tikai apkopotā veidā pēc statistiskās apstrādes. Personas dati tiks apstrādāti tikai anonīmā veidā saskaņā ar ES regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Ja tomēr kāds jautājums Jums liksies nevēlams, tad Jūs uz šo jautājumu atbildi varat nesniegt. Ja Jums rodas jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, rakstiet vai zvaniet uz konsultāciju kompāniju Civitta pa tālruni +371 277 055 85.